date Thứ tư, 3/6/2020, 06:55
Đường dây nóng Đường dây nóng

Nguồn gốc ra đời, ý nghĩa ngày Gia đình Việt Nam 28/6

Đăng bởi Mai Trang - 21:02 26/06/2022

Ngày Gia đình Việt Nam 28/6 ra đời như thế nào? Nguồn gốc, ý nghĩa ngày Gia đình Việt Nam.

Nguồn gốc ngày Gia đình Việt Nam 28/6

Gia đình là tế bào của xã hội. Xã hội có phát triển hay không là nhờ sự đóng góp lớn từ "cái nôi" này. Gia đình góp phần nuôi dưỡng, giáo dục nhân cách con người, bảo tồn, giữ gìn và phát huy những truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tạo nguồn lực xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

Theo lời Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày 28/6/2000, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã ban hành Chỉ thị số 55-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng của cơ sở đối với công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em. Ngày 4/5/2001, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 72/2001/QĐ-TTg về ngày Gia đình Việt Nam.

Quyết định nêu rõ: Lấy ngày 28/6 hàng năm là ngày Gia đình Việt Nam, nhằm đề cao trách nhiệm lãnh đạo các ngành, các cấp, các đoàn thể và tổ chức xã hội cùng toàn thể các gia đình thường xuyên quan tâm xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc, đẩy mạnh công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Ý nghĩa ngày Gia đình Việt Nam 28/6

Có thể nói ngày Gia đình Việt Nam 28/6 là một trong những sự kiện lớn của dân tộc. Đây không chỉ là dịp các gia đình vun đắp tình cảm, các con vun đắp tình yêu gia đình, yêu quê hương, đất nước mà còn là cơ hội để các gia đình giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm xây dựng gia đình văn hoá, bảo tồn các giá trị văn hoá trong bối cảnh hiện đại hoá, hội nhập hoá.

 Với những người đang sinh sống, làm việc ở nước ngoài thì đây cũng là cơ hội để hướng về cội nguồn, người thân. Cho dù làm ăn xa ở đâu, gia đình vẫn là nơi để nhớ, để yêu thương và quay về.