date Thứ tư, 3/6/2020, 06:55
Đường dây nóng Đường dây nóng

#Sán dây

Sán dây bò là một loài ký sinh trùng. Sán dây hiện diện ở những nơi gia súc được nuôi bởi những người bệnh duy trì vệ sinh kém, phân con người được xử lý không phù hợp,

Xem thêm